fbpx

Du har ingen varer i handlevognen

Personvernerklæring

BRUK AV PERSONLIG DATA

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Bjerkelien Forlag samler inn og bruker personopplysninger.

Bjerkelien Forlag, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, er dette spesifisert under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ NETTSIDEN

Webansvarlig har det daglige ansvaret for Bjerkelien Forlag behandling av personopplysninger på bjerkelienforlag.com, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for dem som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel ved å melde seg opp til å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Bjerkelien Forlag er databehandler, og står for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Bjerkelien Forlag som har tilgang til opplysningene som samles inn.

NETTSTATISTIKK

Bjerkelien Forlag samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på bjerkelienforlag.com. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på bjerkelienforlag.com, et gratis analyseverktøy som Skatteetaten, Lånekassen og svært mange andre offentlige og private virksomheter benytter på sine nettsider. Dette, og lignende analyseverktøy, samler inn blant annet IP-adresser som gir informasjon om de besøkendes adferd på nettstedene. Formålet med bruken av analyseverktøyet er å få kunnskap om de besøkendes behov, slik at nettstedet kan gjøres så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Bjerkelien Forlag har i en databehandleravtale med Google bestemt at den siste oktetten i brukerens IP-adresse blir angitt til null mens den er i minnet. IP-adressen 12.214.31.144 blir for eksempel endret til 12.214.31.0. (Hvis IP-adressen er en IPv6-adresse, blir de 80 siste av de 128 bitene angitt til null.) Først etter denne anonymiseringsprosessen blir forespørselen registrert for behandling. Den fullstendige IP-adressen blir ikke registrert på noe tidspunkt ettersom all anonymisering skjer i minnet nesten umiddelbart etter at forespørselen er mottatt. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster inn en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på bjerkelienforlag.com:

• Google Analytics bruker et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettstedet, uten at enkelte besøkende identifiseres for Google. Hovedinformasjonskapselen som brukes av Google Analytics heter «__ga».

Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Bjerkelien Forlag til andre aktører.

KONTAKTSKJEMA PÅ NETTSIDEN

Sender du inn en forespørsel via vårt skjema, samtykker du også til at vi lagrer dine personopplysninger for å kunne opprette et kundeforhold og få sendt deg et tilbud.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi hverken deler eller selger dine personopplysninger med tredjepart.

Dine personopplysninger blir lagret i våre CRM og faktureringssystemer som vi behandler. Våre leverandører har tilgang til behandling av opplysningene. Tilgangen blir kun brukt til support og vedlikehold og er regulert i databehandleravtaler vi har med alle våre leverandører.

RETTIGHETER

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Bjerkelien Forlag har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Bjerkelien Forlag systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Bjerkelien Forlag ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Vennligst benytt kontaktinformasjonen nedenfor til slike forespørsler. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

KONTAKTINFORMASJON

BJERKELIEN FORLAG
Org. nr: 823233892MVA
Postadresse: GNEISVEIEN 33, 1555 SON
E-post: hege@bjerkelien.com
Telefon: +47 915 32 742
bjerkelienforlag.com

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com
Free shipping
for orders over 50%